تکریم و معارفه امام جمعه خمین

تکریم و معارفه امام جمعه خمین

170

تکریم و معارفه امام جمعه خمین

مراسم تکریم و معارفه امام جمعه خمین با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد....

تکریم و معارفه امام جمعه خمین

مراسم تکریم و معارفه امام جمعه خمین با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به تکریم و معارفه امام جمعه خمین نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.