لزوم پیگیری مسائل مرتبط با صنایع، راه و مسکن استان در سفر رئیس جمهور

لزوم پیگیری مسائل مرتبط با صنایع، راه و مسکن استان در سفر رئیس جمهور

32

لزوم پیگیری مسائل مرتبط با صنایع، راه و مسکن استان در سفر رئیس جمهور

نماینده ولی فقیه در استان سفر ریاست جمهوری به استان را مبنای تحول دانست و بر لزوم پیگیری مسائل مرتبط با صنایع، راه و مسکن در این سفر تاکید کرد....

لزوم پیگیری مسائل مرتبط با صنایع، راه و مسکن استان در سفر رئیس جمهور

نماینده ولی فقیه در استان سفر ریاست جمهوری به استان را مبنای تحول دانست و بر لزوم پیگیری مسائل مرتبط با صنایع، راه و مسکن در این سفر تاکید کرد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به لزوم پیگیری مسائل مرتبط با صنایع، راه و مسکن استان در سفر رئیس جمهور نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.