پنج شهر آبی کرونایی در استان

پنج شهر آبی کرونایی در استان

172

پنج شهر آبی کرونایی در استان

براساس رنگ‌بندی جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج شهرستان استان مرکزی در وضعیت آبی و هفت شهرستان دیگر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند....

پنج شهر آبی کرونایی در استان

براساس رنگ‌بندی جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج شهرستان استان مرکزی در وضعیت آبی و هفت شهرستان دیگر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به پنج شهر آبی کرونایی در استان نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.