افتتاح واحد تولید تلفن همراه در زرندیه

افتتاح واحد تولید تلفن همراه در زرندیه

29

افتتاح واحد تولید تلفن همراه در زرندیه

صبح امروز رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس خط تولید تلفن همراه در استان مرکزی را در شهرستان زرندیه افتتاح کرد....

افتتاح واحد تولید تلفن همراه در زرندیه

صبح امروز رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس خط تولید تلفن همراه در استان مرکزی را در شهرستان زرندیه افتتاح کرد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به افتتاح واحد تولید تلفن همراه در زرندیه نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.