تحقق شعار تولید از سنگ تا قطعه در یزد

تحقق شعار تولید از سنگ تا قطعه در یزد

27

تحقق شعار تولید از سنگ تا قطعه در یزد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد: ظرفیت تولید بسیاری از محصولات از جمله توربین و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی در یزد وجود دارد بر این اساس شعار تولید از س...

تحقق شعار تولید از سنگ تا قطعه در یزد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد: ظرفیت تولید بسیاری از محصولات از جمله توربین و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی در یزد وجود دارد بر این اساس شعار تولید از سنگ تا قطعه را در یزد محقق می‌کنیم.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به تحقق شعار تولید از سنگ تا قطعه در یزد نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.