اجرای طرح سفیران دانایی دربافق

اجرای طرح سفیران دانایی دربافق

153

اجرای طرح سفیران دانایی دربافق

مدیر کانون کتاب و کتابخوانی استان یزد: سومین اردوی جهادی کتاب و کتابخوانی، با نام طرح سفیران دانایی، در شهرستان بافق برگزار شد....

اجرای طرح سفیران دانایی دربافق

مدیر کانون کتاب و کتابخوانی استان یزد: سومین اردوی جهادی کتاب و کتابخوانی، با نام طرح سفیران دانایی، در شهرستان بافق برگزار شد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به اجرای طرح سفیران دانایی دربافق نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.