اجرای طرح تابستانی نردبانی تا خدا در یزد

اجرای طرح تابستانی نردبانی تا خدا در یزد

32

اجرای طرح تابستانی نردبانی تا خدا در یزد

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد از برگزاری طرح غنی سازی اوقات فراغت در مساجد با عنوان نردبانی تا خدا خبر داد....

اجرای طرح تابستانی نردبانی تا خدا در یزد

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد از برگزاری طرح غنی سازی اوقات فراغت در مساجد با عنوان نردبانی تا خدا خبر داد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به اجرای طرح تابستانی نردبانی تا خدا در یزد نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.