بیمارستان قلب در مسیر بهره برداری مجدد

بیمارستان قلب در مسیر بهره برداری مجدد

25

بیمارستان قلب در مسیر بهره برداری مجدد

استاندار :با رایزنی‌های متعدد در نشست نهایی شرکاء و ذینفعان این طرح ،مشکلات حقوقی مرتفع شد و مجددا بیمارستان به مسیر خودبرمی گردد ....

بیمارستان قلب در مسیر بهره برداری مجدد

استاندار :با رایزنی‌های متعدد در نشست نهایی شرکاء و ذینفعان این طرح ،مشکلات حقوقی مرتفع شد و مجددا بیمارستان به مسیر خودبرمی گردد .
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به بیمارستان قلب در مسیر بهره برداری مجدد نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.