اوقات شرعی به افق یزد؛ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱

اوقات شرعی به افق یزد؛ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱

24

اوقات شرعی به افق یزد؛ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱

اذان ظهر امروز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۷ است....

اوقات شرعی به افق یزد؛ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱

اذان ظهر امروز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۷ است.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به اوقات شرعی به افق یزد؛ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.