اعزام ۲ هاکی باز همدانی به اردوی آسیایی تیم ملی

اعزام ۲ هاکی باز همدانی به اردوی آسیایی تیم ملی

24

اعزام ۲ هاکی باز همدانی به اردوی آسیایی تیم ملی

نایب رئیس هیات هاکی استان همدان گفت: ۲ هاکی باز این استان به اردوی آماده‌سازی تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی دعوت شده و در این اردو شرکت دارند....

اعزام ۲ هاکی باز همدانی به اردوی آسیایی تیم ملی

نایب رئیس هیات هاکی استان همدان گفت: ۲ هاکی باز این استان به اردوی آماده‌سازی تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی دعوت شده و در این اردو شرکت دارند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به اعزام ۲ هاکی باز همدانی به اردوی آسیایی تیم ملی نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.