۴ کشته و مجروح در تصادف دو پراید

۴ کشته و مجروح در تصادف دو پراید

25

۴ کشته و مجروح در تصادف دو پراید

رییس پلیس راه استان همدان گفت: سانحه رانندگی برخورد ۲ دستگاه سواری پراید با یکدیگر در جاده غارعلیصدر منجر به مرگ ۲ نفر و مجروحیت ۲ نفر دیگر از سرنشینان خودرو‌ها...

۴ کشته و مجروح در تصادف دو پراید

رییس پلیس راه استان همدان گفت: سانحه رانندگی برخورد ۲ دستگاه سواری پراید با یکدیگر در جاده غارعلیصدر منجر به مرگ ۲ نفر و مجروحیت ۲ نفر دیگر از سرنشینان خودرو‌ها شد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به ۴ کشته و مجروح در تصادف دو پراید نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.