حقوق بشر آمریکا و غرب، نشانگر مردودی کارنامه تمدن غرب است.

حقوق بشر آمریکا و غرب، نشانگر مردودی کارنامه تمدن غرب است.

137

حقوق بشر آمریکا و غرب، نشانگر مردودی کارنامه تمدن غرب است.

نماینده، ولی فقیه در استان در خطبه‌های نماز جمعه امروزگفت : حقوق بشر آمریکا و غرب، نشانگر مردودی کارنامه تمدن غرب است....

حقوق بشر آمریکا و غرب، نشانگر مردودی کارنامه تمدن غرب است.

نماینده، ولی فقیه در استان در خطبه‌های نماز جمعه امروزگفت : حقوق بشر آمریکا و غرب، نشانگر مردودی کارنامه تمدن غرب است.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به حقوق بشر آمریکا و غرب، نشانگر مردودی کارنامه تمدن غرب است. نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.