همدان همچنان رکوردار آمار صفر فوتی کرونایی

همدان همچنان رکوردار آمار صفر فوتی کرونایی

23

همدان همچنان رکوردار آمار صفر فوتی کرونایی

آمار روزانه مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹در استان همدان برای سی و هشتمین روز متوالی صفر شده است ....

همدان همچنان رکوردار آمار صفر فوتی کرونایی

آمار روزانه مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹در استان همدان برای سی و هشتمین روز متوالی صفر شده است .
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به همدان همچنان رکوردار آمار صفر فوتی کرونایی نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.