پایش صنایع آلاینده استان به صورت فصلی است

پایش صنایع آلاینده استان به صورت فصلی است

27

پایش صنایع آلاینده استان به صورت فصلی است

معاون محیط زیست انسانی استان همدان گفت: صنایع آلاینده استان به صورت فصلی پایش می‌شود وآمار دقیقی از واحد‌های آلاینده حوزه پسماند، فاضلاب و هوا و نحوه کاهش آلاین...

پایش صنایع آلاینده استان به صورت فصلی است

معاون محیط زیست انسانی استان همدان گفت: صنایع آلاینده استان به صورت فصلی پایش می‌شود وآمار دقیقی از واحد‌های آلاینده حوزه پسماند، فاضلاب و هوا و نحوه کاهش آلایندگی در دست است.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به پایش صنایع آلاینده استان به صورت فصلی است نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.