۶۰ گونه جانوری و گیاهی استان همدان در خطر انقراض

۶۰ گونه جانوری و گیاهی استان همدان در خطر انقراض

154

۶۰ گونه جانوری و گیاهی استان همدان در خطر انقراض

مدیرکل محیط زیست استان همدان گفت: ۶۰ گونه جانوری و گیاهی استان در خطر انقراض است....

۶۰ گونه جانوری و گیاهی استان همدان در خطر انقراض

مدیرکل محیط زیست استان همدان گفت: ۶۰ گونه جانوری و گیاهی استان در خطر انقراض است.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به ۶۰ گونه جانوری و گیاهی استان همدان در خطر انقراض نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.