کشتی‌گیر استان مسافر مسابقات جهانی ایتالیا

کشتی‌گیر استان مسافر مسابقات جهانی ایتالیا

21

کشتی‌گیر استان مسافر مسابقات جهانی ایتالیا

یونس شفیعی، کشتی‌گیر استان همدان برای مسابقات جهانی ایتالیا آماده می‌شود....

کشتی‌گیر استان مسافر مسابقات جهانی ایتالیا

یونس شفیعی، کشتی‌گیر استان همدان برای مسابقات جهانی ایتالیا آماده می‌شود.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به کشتی‌گیر استان مسافر مسابقات جهانی ایتالیا نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.