سومین روز آزمون سراسری در هرمزگان با رقابت تجربی ها

سومین روز آزمون سراسری در هرمزگان با رقابت تجربی ها

28

سومین روز آزمون سراسری در هرمزگان با رقابت تجربی ها

سومین روز کنکور سراسری ۱۴۰۱ در هرمزگان با برگزاری آزمون رشته‌علوم تجربی دنبال شد....

سومین روز آزمون سراسری در هرمزگان با رقابت تجربی ها

سومین روز کنکور سراسری ۱۴۰۱ در هرمزگان با برگزاری آزمون رشته‌علوم تجربی دنبال شد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به سومین روز آزمون سراسری در هرمزگان با رقابت تجربی ها نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.