بهره برداری از ۴۲ طرح آبرسانی در روستا‌های هرمزگان

بهره برداری از ۴۲ طرح آبرسانی در روستا‌های هرمزگان

25

بهره برداری از ۴۲ طرح آبرسانی در روستا‌های هرمزگان

طرح آبرسانی به روستای نز از توابع بخش سندرک میناب به نمایندگی از ۴۲ طرح آبرسانی در روستا‌های محروم استان به بهره برداری رسید....

بهره برداری از ۴۲ طرح آبرسانی در روستا‌های هرمزگان

طرح آبرسانی به روستای نز از توابع بخش سندرک میناب به نمایندگی از ۴۲ طرح آبرسانی در روستا‌های محروم استان به بهره برداری رسید.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به بهره برداری از ۴۲ طرح آبرسانی در روستا‌های هرمزگان نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.