امام جمعه بندرعباس: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است

امام جمعه بندرعباس: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است

27

امام جمعه بندرعباس: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به شماری از جنایات آمریکا، این کشور را بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان برشمرد....

امام جمعه بندرعباس: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به شماری از جنایات آمریکا، این کشور را بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان برشمرد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به امام جمعه بندرعباس: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.