نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ۱۰ تیرماه

نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ۱۰ تیرماه

125

نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ۱۰ تیرماه

امامان جمعه و خطبای شیعه و اهل سنت شهرستان ها و مناطق مختلف استان، ضمن محکوم کردن جنایت های آمریکا به موضوعاتی مانند سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)...

نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ۱۰ تیرماه

امامان جمعه و خطبای شیعه و اهل سنت شهرستان ها و مناطق مختلف استان، ضمن محکوم کردن جنایت های آمریکا به موضوعاتی مانند سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و همچنین ایامحج تمتع اشاره کردند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ۱۰ تیرماه نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.