سه زلزله بسیار شدید هرمزگان را لرزاند ۵ فوتی و ۴۴ مصدوم تاکنون

سه زلزله بسیار شدید هرمزگان را لرزاند ۵ فوتی و ۴۴ مصدوم تاکنون

25

سه زلزله بسیار شدید هرمزگان را لرزاند ۵ فوتی و ۴۴ مصدوم تاکنون

یک زلزله به بزرگی ۶ و سه دهم ریشتر ساعت ۳:۵۵ و دو زلزله دیگر به بزرگی شش و یک دهم ریشتر ساعت ۲:۰۲ و ۳:۵۴ بامداد شنبه حوالی بندرلنگه را لرزاند....

سه زلزله بسیار شدید هرمزگان را لرزاند ۵ فوتی و ۴۴ مصدوم تاکنون

یک زلزله به بزرگی ۶ و سه دهم ریشتر ساعت ۳:۵۵ و دو زلزله دیگر به بزرگی شش و یک دهم ریشتر ساعت ۲:۰۲ و ۳:۵۴ بامداد شنبه حوالی بندرلنگه را لرزاند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به سه زلزله بسیار شدید هرمزگان را لرزاند ۵ فوتی و ۴۴ مصدوم تاکنون نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.