تسهیلات رونق تولید، آماده پرداخت به صنعتگران مازندران

تسهیلات رونق تولید، آماده پرداخت به صنعتگران مازندران

24

تسهیلات رونق تولید، آماده پرداخت به صنعتگران مازندران

مدیر کل صمت مازندران از ابلاغ دستورالعمل‌ها و بسته تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۱ خبر داد....

تسهیلات رونق تولید، آماده پرداخت به صنعتگران مازندران

مدیر کل صمت مازندران از ابلاغ دستورالعمل‌ها و بسته تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۱ خبر داد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به تسهیلات رونق تولید، آماده پرداخت به صنعتگران مازندران نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.