اجاره بها، کمر خانواده‌های لرستانی را شکسته است

اجاره بها، کمر خانواده‌های لرستانی را شکسته است

117

اجاره بها، کمر خانواده‌های لرستانی را شکسته است

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات و تمدید قرارداد اجاره مسکن شهروندان، لازم است مسئولان بر وضعیت اجاره بهای مسکن در استان نظارت و قوانین مصوب در این رابط...

اجاره بها، کمر خانواده‌های لرستانی را شکسته است

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات و تمدید قرارداد اجاره مسکن شهروندان، لازم است مسئولان بر وضعیت اجاره بهای مسکن در استان نظارت و قوانین مصوب در این رابطه را اجرا کنند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به اجاره بها، کمر خانواده‌های لرستانی را شکسته است نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.