مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوهدشت

مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوهدشت

21

مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوهدشت

آتش سوزی در بیش از هشت هکتار از جنگل‌ها و مراتع کوهدشت با تلاش نیروهای محلی مهار شد....

مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوهدشت

آتش سوزی در بیش از هشت هکتار از جنگل‌ها و مراتع کوهدشت با تلاش نیروهای محلی مهار شد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوهدشت نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.