ساخت و تحویل سازه های فلزی مسجد علوی خرم آباد

ساخت و تحویل سازه های فلزی مسجد علوی خرم آباد

21

ساخت و تحویل سازه های فلزی مسجد علوی خرم آباد

پس از گذشت سال‌ها از تخریب مسجد علوی شهر خرم آباد و اجرای مرحله اول عملیات بتن ریزی، سازه های فلزی ساختمان جدید این مسجد ساخته و تحویل پیمانکار شد....

ساخت و تحویل سازه های فلزی مسجد علوی خرم آباد

پس از گذشت سال‌ها از تخریب مسجد علوی شهر خرم آباد و اجرای مرحله اول عملیات بتن ریزی، سازه های فلزی ساختمان جدید این مسجد ساخته و تحویل پیمانکار شد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به ساخت و تحویل سازه های فلزی مسجد علوی خرم آباد نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.