نمایشگاه دستاوردها و خدمات بسیج کوهدشت

نمایشگاه دستاوردها و خدمات بسیج کوهدشت

29

نمایشگاه دستاوردها و خدمات بسیج کوهدشت

نمایشگاه دستاوردها و خدمات بسیج کوهدشت در قالب جشنواره اسوه برگزار شد....

نمایشگاه دستاوردها و خدمات بسیج کوهدشت

نمایشگاه دستاوردها و خدمات بسیج کوهدشت در قالب جشنواره اسوه برگزار شد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به نمایشگاه دستاوردها و خدمات بسیج کوهدشت نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.