بازدید معاون وزیر نیرو از سد شفارود در رضوانشهر

بازدید معاون وزیر نیرو از سد شفارود در رضوانشهر

24

بازدید معاون وزیر نیرو از سد شفارود در رضوانشهر

محمد جوان بخت از آبگیری سد شفارود تا سال آینده خبر داد....

بازدید معاون وزیر نیرو از سد شفارود در رضوانشهر

محمد جوان بخت از آبگیری سد شفارود تا سال آینده خبر داد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به بازدید معاون وزیر نیرو از سد شفارود در رضوانشهر نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.