مهار آتش سوزی انبار ضایعات در رشت

مهار آتش سوزی انبار ضایعات در رشت

28

مهار آتش سوزی انبار ضایعات در رشت

آتش نشانان انباری را که در بلوار شهید افتخاری رشت دچار حریق شده بود، خاموش کردند....

مهار آتش سوزی انبار ضایعات در رشت

آتش نشانان انباری را که در بلوار شهید افتخاری رشت دچار حریق شده بود، خاموش کردند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به مهار آتش سوزی انبار ضایعات در رشت نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.