تاکید امام جمعه گرگان بر توجه ویژه به ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه

تاکید امام جمعه گرگان بر توجه ویژه به ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه

19

تاکید امام جمعه گرگان بر توجه ویژه به ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه

ازدوج سنتی الهی و نبوی است و باید به عنوان یک مساله مهم در جامعه به آن توجه شود....

تاکید امام جمعه گرگان بر توجه ویژه به ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه

ازدوج سنتی الهی و نبوی است و باید به عنوان یک مساله مهم در جامعه به آن توجه شود.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به تاکید امام جمعه گرگان بر توجه ویژه به ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.