اعزام آخرین گروه از زائران گلستان به سرزمین وحی ؛ صبح فردا

اعزام آخرین گروه از زائران گلستان به سرزمین وحی ؛ صبح فردا

23

اعزام آخرین گروه از زائران گلستان به سرزمین وحی ؛ صبح فردا

آخرین گروه از زائران گلستانی خانه خدا صبح فردا عازم سرزمین وحی می شوند....

اعزام آخرین گروه از زائران گلستان به سرزمین وحی ؛ صبح فردا

آخرین گروه از زائران گلستانی خانه خدا صبح فردا عازم سرزمین وحی می شوند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به اعزام آخرین گروه از زائران گلستان به سرزمین وحی ؛ صبح فردا نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.