وزش باد شدید و کاهش دما در گلستان

وزش باد شدید و کاهش دما در گلستان

26

وزش باد شدید و کاهش دما در گلستان

هواشناسی پیش بینی کرده گلستانی ها هفته ی پیش رو شاهد ابرناکی آسمان و کاهش دما خواهند بود....

وزش باد شدید و کاهش دما در گلستان

هواشناسی پیش بینی کرده گلستانی ها هفته ی پیش رو شاهد ابرناکی آسمان و کاهش دما خواهند بود.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به وزش باد شدید و کاهش دما در گلستان نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.