اردویی برای تمرین اتحاد و همدلی

اردویی برای تمرین اتحاد و همدلی

99

اردویی برای تمرین اتحاد و همدلی

نونهالان و نوجوانان قرآن آموز خان ببین در اردویی یک روزه زندگی با اتحاد و همدلی را تمرین کردند....

اردویی برای تمرین اتحاد و همدلی

نونهالان و نوجوانان قرآن آموز خان ببین در اردویی یک روزه زندگی با اتحاد و همدلی را تمرین کردند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به اردویی برای تمرین اتحاد و همدلی نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.