افق شرعی گرگان؛ ۱۱ تیر ۱۴۰۱

افق شرعی گرگان؛ ۱۱ تیر ۱۴۰۱

28

افق شرعی گرگان؛ ۱۱ تیر ۱۴۰۱

امروز شنبه ۱۱ تیر سال ۱۴۰۱ هجری شمسی ، ۲ ذی الحجه سال ۱۴۴۳ هجری قمری و ۲ ژوئیه سال ۲۰۲۲ میلادی است....

افق شرعی گرگان؛ ۱۱ تیر ۱۴۰۱

امروز شنبه ۱۱ تیر سال ۱۴۰۱ هجری شمسی ، ۲ ذی الحجه سال ۱۴۴۳ هجری قمری و ۲ ژوئیه سال ۲۰۲۲ میلادی است.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به افق شرعی گرگان؛ ۱۱ تیر ۱۴۰۱ نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.