همه دستگاه‌ها برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مسئولیت دارند

همه دستگاه‌ها برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مسئولیت دارند

23

همه دستگاه‌ها برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مسئولیت دارند

خطیب جمعه شهر دوگنبدان گفت: رعایت عفاف و حجاب از دغدغه‌های مهم در کشور بوده که به مطالبه اجتماعی تبدیل شده است....

همه دستگاه‌ها برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مسئولیت دارند

خطیب جمعه شهر دوگنبدان گفت: رعایت عفاف و حجاب از دغدغه‌های مهم در کشور بوده که به مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به همه دستگاه‌ها برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مسئولیت دارند نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.