سد آبریز نسخه شفابخش درد‌های مزمن کهگیلویه است

سد آبریز نسخه شفابخش درد‌های مزمن کهگیلویه است

24

سد آبریز نسخه شفابخش درد‌های مزمن کهگیلویه است

به گفته امام جمعه شهر دهدشت مجوزهای برای احداث سد آبریز در کهگیلویه از وزارت نیرو اخذ شد....

سد آبریز نسخه شفابخش درد‌های مزمن کهگیلویه است

به گفته امام جمعه شهر دهدشت مجوزهای برای احداث سد آبریز در کهگیلویه از وزارت نیرو اخذ شد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به سد آبریز نسخه شفابخش درد‌های مزمن کهگیلویه است نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.