جهیزیه رنگین یا معامله سنگین؟ رسمی غلط در مراسم های عروسی

جهیزیه رنگین یا معامله سنگین؟ رسمی غلط در مراسم های عروسی

103

جهیزیه رنگین یا معامله سنگین؟ رسمی غلط در مراسم های عروسی

خطیب جمعه شهر یاسوج گفت: خانواده دختر جهیزیه سنگین می‌دهد و در عوض داماد مراسم عروسی چند هزار نفری برگزار می کند، فرهنگی غلط که همچنان رواج دارد....

جهیزیه رنگین یا معامله سنگین؟ رسمی غلط در مراسم های عروسی

خطیب جمعه شهر یاسوج گفت: خانواده دختر جهیزیه سنگین می‌دهد و در عوض داماد مراسم عروسی چند هزار نفری برگزار می کند، فرهنگی غلط که همچنان رواج دارد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به جهیزیه رنگین یا معامله سنگین؟ رسمی غلط در مراسم های عروسی نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.