بیمه زنان سرپرست خانوار در کهگیلویه و بویراحمد یک اولویت است

بیمه زنان سرپرست خانوار در کهگیلویه و بویراحمد یک اولویت است

141

بیمه زنان سرپرست خانوار در کهگیلویه و بویراحمد یک اولویت است

یاسوج - ایرنا - مدیرکل بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: با هدف برقراری عدالت اجتماعی بیمه زنان سرپرست خانوار در این استان به جد پیگیری خواهد ش...

بیمه زنان سرپرست خانوار در کهگیلویه و بویراحمد یک اولویت است

یاسوج - ایرنا - مدیرکل بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: با هدف برقراری عدالت اجتماعی بیمه زنان سرپرست خانوار در این استان به جد پیگیری خواهد شد.

نادیا صداقت روز سه شنبه در کارگروه بانوان و خانواده فرمانداری کهگیلویه اظهارداشت: بیمه زنان سرپرست خانوار یکی از راه های توسعه  بویژه در روستاهاست.

وی بیان کرد: با اجرای طرح بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار هم مانند مردان از عدالت  اجتماعی یکسانی بهره مند خواهند شد.

فرماندار کهگیلویه نیز در این جلسه با تسلیت شهادت سردار سلیمانی تصریح کرد: بیمه بانوان نقش مهمی در استقلال مالی انها خواهد داشت.

وی بیان‌کرد: بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار با همکاری نهادهای مختلف بخصوص تامین اجتماعی اجرا خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر زنان همپای مردان رشد خوبی کرده اند گفت: مطالبه گری آنها از تامین اجتماعی افزایش چشمگیری داشته است.

عباس نورمحمدی بدون اشاره به آمار بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار تصریح کزد: باید با آگاهی بخشی بیشتر در جامعه تمایل زنان سرپرست خانوار به بیمه اجتماعی افزایش یابد.

وی افزود: زنان خانه دار در صورتی که مشمول هیچ یک از صندوق ها و بیمه های اجتماعی نباشند، می توانند با ارایه درخواست و انتخاب یکی از نرخ های ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد و انعقاد قرارداد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ارایه خدمات به این گونه بیمه شدگان بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و بستگی به نرخ حق بیمه انتخابی در هنگام انعقاد قرارداد دارد.

براساس آمار کمیته امداد (ره) نزدیک به ۱۶هزار زن سرپرست خانوار در استان کهگیلویه و بویراحمد زندگی می کنند که ۷۰درصد انان ساکن مناطق محروم هستند.

خاطرات شما از سفر به بیمه زنان سرپرست خانوار در کهگیلویه و بویراحمد یک اولویت است نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.