کرتیلان

40

کرتیلان

کرتیلان، روستایی از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان ایران است.جمعیت این روستا ۲۳۰ نفر ۶۰ خانوار است. زبان مردم این روستا لری با لهجه گاپل...

معرفی روستای کرتیلان

کرتیلان

کرتیلان، روستایی از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان ایران است.جمعیت این روستا ۲۳۰ نفر ۶۰ خانوار است. زبان مردم این روستا لری با لهجه گاپله ایاست.ولی اصالت برخی از اقوام این روستا بختیاری است.

سوغات

از سوغات این روستا میتوان به شیرینی برساق و ترخنیه(به لهجه روستا ترخنه دو)اشاره کرد. قالی بافی هم در این روستا رواج دارد. از دیگر ره آوردهای روستا میتوان به گندم لوبیا خشکبار و.... اشاره کرد

مردم شناسی و جمعیت

این روستا در شهرستان الیگودرز قرار داشته است. برخی از اقوام این روستا اصالتا بختیاری چهارلنگ الیگودرز هستند.و برخی دیگر از لرهای گاپله هستند.

خاطرات شما از سفر به کرتیلان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.