نومل

21

نومل

نومل، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان ایران. جمعیت این روستا در دهستان استرآباد جنوبی قرار داشته و براسا...

معرفی روستای نومل

نومل

نومل، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان ایران.

جمعیت

این روستا در دهستان استرآباد جنوبی قرار داشته و براساس سرشماری سال 1390 جمعیت آن 1٬520 نفر (390 خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به نومل نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.