نوده شریف

24

نوده شریف

نوده شریف، روستایی است از توابع بخش بهاران شهرستان گرگان در استان گلستان ایران. جمعیت این روستا در دهستان استرآباد شمالی قرار داشته و...

معرفی روستای نوده شریف

نوده شریف

نوده شریف، روستایی است از توابع بخش بهاران شهرستان گرگان در استان گلستان ایران.

جمعیت

این روستا در دهستان استرآباد شمالی قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۶۳۲نفر (۱۴۹خانوار) بوده‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به نوده شریف نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.