استان ها

دکلمه: فرهاد خورسند / اشعار : اوحدی مراغه ای ، مجتبی روشن روان / تنظیم : امیرحسین باقری / بهره گرفته شده از صدای های زیبای حاج محمود کریمی و علی فانی / کانال تلگرام و سروش فرهاد خورسند FarhadKhorsand@