استان ها

چهار طاقی بالاده در استان فارس این بنای زیبا و عظیم مربوط به زمان ساسانی می باشد که در بخش جره و بالاده)شهرستان کازرون- استان فارس) و در فاصله 50 کیلومتری از شهرکازرون به طرف جاده فراشبند واقع گردیده است. این چهار طاقی بیرون شهر بالاده در جانب شمالی شرقی آن و بر فراز بلندی مشرف به رودخانه جره ساخته شده و مواد و مصالح آن از سنگ و ملاط گچ می باشد. احتمالاً این بنا با ارتقاع 14 متر یکی از چهار آتشکده ایی بزرگی است که توسط مهرنرسی وزیر بزرگ بهرام پنجم پادشاه ساسانی ساخته شده و تا امروز همچنان پا برجاست.