استان ها

سرود شهادت بازخوانی سرود شهادت شاعر: محدجواد الهی تنظیم ملودی : مهدی شکارچی مربی فنی: مهدی جمشیدیان اجرا: گروه سرود بصائر- هیئت امام حسن مجتبی (ع) روابط عمومی شهرداری گلدشت