استان ها

علیزاده نماینده استان در مجلس شورای اسلام در بازدید از طرح های عمرانی شهرستان بدره از اختصاص 53 میلیارد تومان برای اجرای طرح های مختلف بویژه آبرسانی به روستاهای شهرستان بدره خبر داد.