استان ها

افتتاح فاز اول تصفیه خانه فاضلاب ملارد/ افتتاح فاز اول این تصفیه خانه هدیه ای خوب و مایه خیر برای مردم و بخش کشاورزی ملارد است