استان ها

بامزی قوی ترین خرس جهان و شلمان شخصیتی که همه کارش سر ساعت بود... خوراک و خواب و کار همه برای خود زمانی مشخص داشت.... این کارتون هم از سری کارتونهای نوستالژی کودکان دهه شصت بود. یادش بخیر....