استان ها

"در ريف حلب" قسمت ششم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به حلب شهر کشاورزي و توليد پنبه سوريه و فرصت‌هاي حضور شرکت هاي ايراني در بخش کشاورزي و فرصت حضور تراکتورهاي محبوب ايراني در سوريه تا نياز به انواع کود و تجهيزات آبياري و‌ کشت مکانيزه ميپردازد برای اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری در سوریه میتوانید به سایت دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه ( iransyriaeconomy.com ) مراجعه کنید