استان ها

باغدار قلعه گنجی از دوست داشتنی هایش روایت می کند، از خرما چینی، از تلخی ها و سختی ها و شیرینی های فصل چیدن خرما. بخشی از مردم قلعه گنج از چیدن و فروش خرما امرار معاش می کنند و از زندگی شان راضی به نظر می رسند. برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات شهرستان قلعه گنج، می توانید به http://ghalehganjnews.ir/ مراجعه کنید.