استان ها

فیلم کوتاهی از شبی که اربیل در آستانه سقوط به دست داعش بود و هیچ کشوری به کُردها کمک نمی کرد تا اینکه حاج قاسم تنها با ۵۰ نفر وارد غائله شد مجموعه خرده روایت ها؛ قسمت توکل