استان ها

درپی بارشهای پرحجم بهاری امسال چشمه سراب روستای چغیورت درفریدونشهر پس از 20 سال پرآب شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عباس اصلانی دوستدارطبیعت گفت: با پرآب وخروشان شدن این چشمه پس از 20 سال دل کشاورزان روستایی شاد شد و کشاورزی رونق دوچندانی گرفته است.